“Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel: Cách tìm kiếm và so khớp dữ liệu”

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, được sử dụng để tìm kiếm và so khớp các giá trị trong một bảng dữ liệu. Nó rất hữu ích khi bạn muốn nhanh chóng tìm kiếm một giá trị cụ thể trong bảng dữ liệu lớn của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng hàm VLOOKUP để giải quyết các vấn đề trong công việc hàng ngày.

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Trước khi sử dụng hàm VLOOKUP, bạn cần hiểu cấu trúc cơ bản của hàm này. Hàm VLOOKUP bao gồm các đối số sau:

 • Lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm
 • Table_array: Bảng dữ liệu chứa giá trị cần tìm kiếm và giá trị kết quả
 • Col_index_num: Số chỉ mục của cột chứa giá trị kết quả trong bảng dữ liệu
 • Range_lookup: True hoặc False, xác định cách tìm kiếm giá trị chính xác hoặc gần đúng

Các ví dụ về sử dụng hàm VLOOKUP

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel:

Ví dụ 1: Tìm kiếm giá trị đơn giản

Bạn có bảng dữ liệu chứa tên và số điện thoại của một số người. Bạn muốn tìm số điện thoại của người có tên là “John”.

Ví dụ 2: So khớp giá trị trong một danh sách

Bạn có hai bảng dữ liệu chứa thông tin về sản phẩm. Bảng thứ nhất chứa thông tin về tên sản phẩm và mã sản phẩm, bảng thứ hai chứa thông tin về mã sản phẩm và giá bán. Bạn muốn tạo một bảng mới chứa thông tin về tên sản phẩm và giá bán.

Các lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP
 • Nếu giá trị tìm kiếm không có trong bảng dữ liệu, hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị lỗi “#N/A”.
 • Nếu bảng dữ liệu chứa nhiều cột, bạn cần chọn số chỉ mục của cột chứa giá trị kết quả.
 • Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác, bạn cần đặt tham số Range_lookup là False. Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị gần đúng, bạn có thể đặt Range_lookup là True hoặc bỏ trống tham số này.

Các bước để sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Để sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị bảng dữ liệu: Tạo bảng dữ liệu chứa giá trị cần tìm kiếm và giá trị kết quả. Đảm bảo rằng bảng dữ liệu đã được sắp xếp theo cột chứa giá trị cần tìm kiếm.
 2. Chọn vị trí để đặt kết quả: Chọn ô cần đặt kết quả.
 3. Nhập hàm VLOOKUP: Nhập hàm VLOOKUP vào ô đó và điền các đối số tương ứng.
 4. Kiểm tra kết quả: Kiểm tra kết quả trả về của hàm VLOOKUP và sửa chữa nếu cần thiết.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị và kết quả tương ứng

Bạn có một bảng dữ liệu chứa tên, tuổi và địa chỉ email của một số người. Bạn muốn tìm kiếm địa chỉ email của người có tuổi là 25. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuẩn bị bảng dữ liệu: Tạo bảng dữ liệu chứa tên, tuổi và địa chỉ email.
 2. Chọn vị trí để đặt kết quả: Chọn ô cần đặt kết quả, ví dụ: ô D2.
 3. Nhập hàm VLOOKUP: Nhập hàm VLOOKUP vào ô D2: =VLOOKUP(25,A2:C7,3,FALSE)
 4. Kiểm tra kết quả: Hàm VLOOKUP sẽ trả về địa chỉ email của người có tuổi là 25.
Tổng kết

Như vậy, hàm VLOOKUP là một công cụ rất hữu ích trong Excel để giúp bạn tìm kiếm và so khớp các giá trị trong bảng dữ liệu. Với các bước và ví dụ trên, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP một cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong công việc hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *